Foliová hřebenová výměna​Častá chyba při realizaci střechy je absence foliové výměny v hřebeni. Tento problém se týká klasických podkroví, kde nad částí rovného stropu vzniká trojúhelníkový prostor. V tomto prostoru se shromažďují vodní páry, které je nutné odvětrávat, jinak hrozí brzká hniloba dřevěných konstrukcí. Pro odvětrávání je nutný přívod vzduchu, který se obvykle zajišťuje pomocí větracích vsuvek mezi foliemi. Odvod je řešen v hřebeni či nároží pomocí foliové výměny